Göçmen Tarım İşçisi Hanelerin Sosyo-Demografik Özellikleri ve Mevsimlik Tarım İşçisi Kadınların Yaşam Deneyimlerini Araştırma Projesi


GÜNEŞ F. (Executive)

2016 - 2018

  • Begin Date: September 2016
  • End Date: January 2018