Özgeciliğin Hayır Kurumu Ürünlerine Yönelik İstediğin Kadar Öde Fiyatlandırma Stratejisi Üzerindeki Etkisi


Creative Commons License

Erdoğan M. (Executive), Koç E.

Project Supported by Higher Education Institutions, 2022 - 2023

  • Project Type: Project Supported by Higher Education Institutions
  • Begin Date: June 2022
  • End Date: June 2023

Project Abstract

Ana akım iktisada göre bireyler, her zaman kendilerine maksimum fayda saylayan bencilce davranışlar sergilemektedir. Fakat günümüzde ana akım iktisadın aksine davranışsal iktisatta bireylerin her zaman rasyonel olmadığı, faydasını maksimize etmediği görüşü daha çok kabul görmektedir. Dolayısıyla bireyi irrasyonel davranmaya iten faktörlerin ne olduğu, hangi durumlarda gerçekleştiği araştırma konusu olmaktadır. Bu araştırma konularından biri ise, bireyin bağış, yardımlaşma vb. gibi durumlarda kendi çıkarını düşünmeden başkasının faydasını artırarak irrasyonel davranış sergilemesidir. Bu davranış şekli, özgecilik olarak tanımlanmaktadır. Özgecilik, Ana akım iktisadın bencilce tanımladığı bireyin aksine, kendi çıkarını düşünmeksizin başkasının faydasını artıran davranış biçimi olarak tanımlanabilir. Özgeciliğin temelinde, yardımlaşma, bağış vb. gibi davranışlar yer almaktadır. Dolayısıyla bireyin her zaman rasyonel olmadığı bu gibi durumların açıklanması ekonomik bireyin tanımlanması açısından önem arz etmektedir. Bu çalışmanın amacı ise, tüketicileri rasyonaliteden uzaklaştıran varsayımlardan biri olan ‘‘istediğin kadar öde’’ fiyat politikasının, duygusal ve rasyonel mesajlarla hayır kurumu ürünlerinin satın alınmasına ‘‘Özgecilik’’ ve ‘’Kişilik Özelliklerinin’’ etkisinin ne olduğunu bulmaktır. Çalışma için veri toplama yöntemi olarak deney ve anket tercih edilmiştir. Bu deney, LÖSEV derneği için satılan hediyelik eşyaların, yardım kampanyası adı altında ‘‘istediğin kadar öde’' fiyat politikası, rasyonel ve duygusal mesaj içerikleriyle tasarlanan ve demografik özelikleri, özgecilik ve kişilik özeliklerini de kapsayan bir anket, Anadolu Üniversitesi öğrencilerine uygulanacaktır. Çalışmada elde edilmek istenen sonuç ise, duygusal mesajların özgecilik davranışlarını arttırmasıdır.