T1000: Anadolu Üniversitesi Ar-Ge Strateji Belgesi (Eğitim)


KURUBACAK G., FIRAT M., GÜNEY Y. (Executive)

TUBITAK Project, 2016 - 2017

  • Project Type: TUBITAK Project
  • Begin Date: July 2016
  • End Date: January 2017