Okulu Terk Eden Ortaöğretim Öğrencilerinin Okulu Terk Etme Nedenleri ve Sosyo-Ekonomik Profilleri: Şanlıurfa Örneği


KARACABEY M. F., BOYACI A.

Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi, vol.24, no.2, pp.247-293, 2018 (Peer-Reviewed Journal)