KIRILGAN BEŞLİ’DE ÜÇÜZ AÇIK HİPOTEZİNİN GEÇERLİLİĞİ ÜZERİNE AMPİRİK BİR ARAŞTIRMA


BENLİ A.

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.20, no.2, pp.100-111, 2019 (Peer-Reviewed Journal)