Education Information

Education Information

 • 2005 - 2010 Doctorate

  Anadolu University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İktisat (Dr), Turkey

 • 2000 - 2002 Postgraduate

  Anadolu University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1996 - 2000 Undergraduate

  Anadolu University, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2010 Doctorate

  Türkiye İşgücü Piyasasında Gücenmişlik, Gücenmiş İşçi Profili ve Gücenmişliğe İlişkin Ekonometrik Bir Analiz

  Anadolu University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, İktisat (Dr)

 • 2003 Postgraduate

  Türkiye`de geçmişten günümüze işçi sendikaları ve siyasi partiler arasındaki ilişkiler

  Anadolu University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri (Yl) (Tezli)