Education Information

Education Information

 • 2009 - Continues Postgraduate

  Izmir Institute Of Technology, Mühendislik Ve Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Yl) (Tezli) (İngilizce), Turkey

 • 2014 - 2019 Doctorate

  Anadolu University, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Analitik Kimya (Dr), Turkey

 • 2012 - 2014 Postgraduate

  Karamanoglu Mehmetbey University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2003 - 2008 Undergraduate

  Balikesir University, Necatibey Eğitim Fakültesi, Ortaöğretim Fen Ve Matematik Alanlar Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  Çeşitli sıvı kromatografisi yöntemleri ile ivakaftorun tayini ve bozunma ürünlerinin karakterizasyonu

  Anadolu University, SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Analitik Kimya (Dr)

 • 2014 Postgraduate

  Sodyum sülbaktamın karbon pasta elektrot (CPE) yüzeyinde elektrokimyasal karakterizasyonu ve diferansiyel puls voltametrisi (DPV) ile bakır (II) iyonu tayininde kullanılabilirliğinin araştırılması

  Karamanoglu Mehmetbey University, Fen Bilimleri Enstitüsü, Kimya (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English