Education Information

Education Information

  • 2020 - Continues Doctorate

    Anadolu University, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, Turkey

  • 2017 - 2020 Postgraduate

    Anadolu University, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, Turkey

  • 2013 - 2017 Undergraduate

    Ondokuz Mayis University, Eğitim Fakültesi, Özel Eğitim Bölümü, Turkey

Foreign Languages

  • B1 Intermediate English