Education Information

Education Information

 • 2014 - 2022 Doctorate

  Kirşehir Ahi Evran University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı (Dr), Turkey

 • 2011 - 2014 Postgraduate

  Kirşehir Ahi Evran University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2007 - 2011 Undergraduate

  Kirşehir Ahi Evran University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2022 Doctorate

  DİVAN ŞİİRİNDE İNTİHAL

  Kirşehir Ahi Evran University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı (Dr)

 • 2014 Postgraduate

  Milli Kütüphane 06 hk 578, 06 hk 951 numaralarında kayıtlı mecmuaların ’xxmecmuaların sistematik tasnifi projesi’xxne (MESTAP) göre tasnifi

  Kirşehir Ahi Evran University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Türk Dili Ve Edebiyatı (Yl) (Tezli)