Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SÛRNÂMELERDE AHİLİK VE AHİ EVRAN

AHİ EVRAN VE AHİLİK BİLGİ ŞÖLENİ, Eskişehir, Turkey, 13 December 2021

Divan Şiirinde Bir Etkilenme Tabiri: Çerağı (Birinden) Yakmak

VI. ULUSLARARASI TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI ÖĞRENCİ KONGRESİ, İstanbul, Turkey, 16 July 2021

XVI. Yüzyıl Şuara Tezkirelerinde Şiir Hırsızlığı Meselesi

3. Eğitim Bilimleri ve Sosyal Bilimler Sempozyumu, Nevşehir, Turkey, 25 - 27 June 2019

Milli Kütüphanede Bulunan 06 Hk 578 Numaralı Mecmû’a-i Müfredât Üzerine

TUDOK 2014 V. Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Öğrenci Kongresi, İstanbul, Turkey, 23 - 24 June 2014

Books & Book Chapters

ŞAİRİN ADI YOK... KLASİK TÜRK ŞİİRİNDE MAHLAS KULLANMAYAN ŞAİRLER

in: PROF. DR. M. FATİH KÖKSAL'A ARMAĞAN, MUTLU KIRLI, SERPİL, KIRLI, OĞUZHAN, BABAARSLAN GIYASİ, YILMAZ MELTEM, Editor, DÜN BUGÜN YARIN YAYINLARI, Ankara, pp.973-998, 2021

Taaşuk-ı Talat ve Fıtnat (Osmanlıca Latin Harfli Baskı)

Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2019

Felatun Beyle Rakım Efendi (Osmanlıca Latin Harfli Baskı)

Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, 2017

52 Yaşam 52 Öykü

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2017

Episodes in the Encyclopedia

TÜRK EDEBİYATI ESERLER SÖZLÜĞÜ

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp., 2021

Türk Edebiyatı İsimler Sözlüğü

Ahmet Yesevi Üniversitesi, pp., 2019