Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

LOJİSTİK PERFORMANSININ EKONOMİK BÜYÜME ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

III. Uluslararası Kafkasya Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi, Kastamonu, Turkey, 19 - 21 October 2017