Academic and Administrative Experience

Academic Titles

  • 2015 - Continues Research Assistant

    Anadolu University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Bölümü