Education Information

Education Information

 • 2009 - 2017 Doctorate

  Anadolu University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri (Dr), Turkey

 • 2004 - 2006 Postgraduate

  Otto-Von-Guericke-Universität Magdeburg, Ekonomi Ve Finans, Germany

 • 1995 - 2000 Undergraduate

  Ihsan Dogramaci Bilkent University, İktisadi, İdari Ve Sosyal Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  Türkiye’xxde ücretin ve ücret dağılımının bölgesel dinamikleri: 2004-2014 dönemi

  Anadolu University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri (Dr)

 • 2006 Postgraduate

  Kuznets Hypothesis and a Probabilistic Model onGrowth Inequality Relationship

  Otto-Von-Guericke-Universität Magdeburg, Ekonomi Ve Finans

Foreign Languages

 • C1 Advanced English