Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2019 - Continues Assistant Professor

  Anadolu University, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, ÇALIŞMA EKONOMİSİ ANABİLİM DALI (İİBF)

Courses

 • Undergraduate ENDÜSTRİ İLİŞKİLERİ UYGULAMALARI

 • Undergraduate ÇALIŞMA EKONOMİSİ I

 • Postgraduate Toplu Pazarlığın Ekonomik Analizi

 • Postgraduate Dönem Projesi

 • Undergraduate Gelir Dağılımı ve Yoksulluk Sustainable Development

 • Undergraduate TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

 • Undergraduate Çalışma Ekonomisi I

 • Undergraduate Gelir Dağılımı ve Yoksulluk Sustainable Development

 • Undergraduate Endüstri İlişkileri Uygulamaları

 • Undergraduate Çalışma Ekonomisi II