Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

ADİL SINIFLAR İÇİN ADİL ÖĞRETMENLER

7. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, 9 - 12 October 2019

Sosyal bilgiler ders kitaplarında sorumluluk değeri

8. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (ISSE 2019) (8th International Symposium on Social Studies Education, Ankara, Turkey, 7 - 09 October 2019, pp.43-44

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının coğrafya ve sürdürülebilir kalkınmaya ilişkin bilişsel yapılarının kelime ilişkilendirme testi aracılığıyla incelenmesi.

II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (UCEK 2019) (II. International Congress on Geographical Education), Eskişehir, Turkey, 3 - 05 October 2019

How to be a fair teacher: Pre-service teachers’ views

7th International Congress on Curriculum and Instruction ICCI-EPOK 2019, 9 - 12 October 2019

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarına göre yaşanılan coğrafyanın değerlere yansıması.

II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi (UCEK 2019) (II. International Congress on Geographical Education), Eskişehir, Turkey, 3 - 05 October 2019

Ters-Yüz Edilmiş Sosyal Bilgiler Sınıfı: Bir Örnek Uygulama

8. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 7 - 09 November 2019

Sosyal bilgiler dersinde duygusal zekanın geliştirilmesi

. II. Sosyal Bilimler Eğitimi Kongresi Bildiriler, 5 - 08 February 2007

Sosyal Bilgiler Öğretim Programında Özgürlük Değeri

V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), 16 - 17 November 2018

Toplum, Çevre ve Değerler: Öğretmen Adaylarının Fotoğraflarından Yansımalar

V. Uluslararası Multidisipliner Çalışmaları Sempozyumu (ISMS), 16 - 17 November 2018

Karikatürlerde Değerler: Duyarlılık Değeri Örneği

7. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Kırşehir, Turkey, 11 - 13 October 2018, pp.39-49

Sosyal Bilgiler Ders Kitapları Konusunda Hazırlanan Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (USOS), Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018, pp.459-460

2017 Sosyal Bilgiler Öğretim Programındaki Değerlerin 4. Sınıf Sosyal Bilgiler Ders Kitabına Yansıması

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (USOS), Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018, pp.973-974

Okuma Halkası Yönteminin Öğretmen Adaylarının İletişim Becerilerine Etkisi

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (USOS), Ankara, Turkey, 11 - 14 April 2018, pp.461-462

Müze ve Tarihi Mekânlarda Değerler Eğitimi: Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi Örneği

VI. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 4 - 06 May 2017, pp.501-502

Öğretmen Adaylarının Bakış Açısıyla Adalet Değeri

VI. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempzoyumu, 4 - 06 May 2017, pp.284-285

Türkiye ve Kanada Sosyal Bilgiler Öğretim Programlarının Değerler Eğitimi Açısından Karşılaştırılması

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES6), Eskişehir, Turkey, 4 - 06 May 2017

Öğretmen Adaylarının Sosyal Proje Geliştirme Deneyimi

Uluslararası Öğretmen Eğitimi ve Akreditasyon Kongresi, İstanbul, Turkey, 19 - 21 May 2017, pp.69-70

Sınıf Öğretmeni Adaylarının Değer Günlükleri: İlkokulda Değer Eğitimi

2. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, Ankara, Turkey, 8 - 10 June 2015, pp.498-499

Sosyal bilgiler öğretmen adaylarının sanal ortamdaki değerleri

IV Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, 23 - 25 April 2015

Öğrencilerin ve Öğretmenlerin Bakış Açısıyla Barış Ve Barış Eğitimi

4. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Bolu, Turkey, 23 - 25 April 2015, pp.129

Sosyal Bilgiler Dersinde Ara Disiplinlerden Yararlanılmasına İlişkin Öğretmen Görüşleri

III. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 28 - 30 April 2014, pp.151-152

Beşinci Sınıf Öğrencilerinin Resimlerinde Barış Algısı

I. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, İstanbul, Turkey, 24 - 26 April 2014

Türkiye’de Geleceğin Sosyal Bilgiler Öğretim Programı Nasıl Olmalıdır?

I. Uluslararası Eğitim Programları ve Öğretim Kongresi, Eskişehir, Turkey, 5 - 08 October 2011, pp.674-676

SOCIAL STUDIES PRE-SERVICE TEACHERS' VIEWS REGARDING VALUES EDUCATION IN SOCIAL STUDIES COURSE

4th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI), Madrid, Spain, 14 - 16 November 2011, pp.6014-6021 identifier

AN ANALYSIS OF PRE-SERVICE TEACHERS' VALUES EDUCATION ACTIVITIES AND DIARIES

4th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI), Madrid, Spain, 14 - 16 November 2011, pp.5776-5781 identifier

Social Studies Course from the Perspective of Students’ Learning Diaries

17th International Conference on Learning, Hong Kong, Hong Kong, 6 - 09 July 2010

Examining social studies performance assignments of 5(th) grade primary school students

1st World Conference on Learning, Teaching and Administration (WCLTA), Cairo, Egypt, 29 - 31 October 2010, vol.9 identifier identifier

Books & Book Chapters

SOSYAL BİLGİLERİN TEMELLERİ

in: İLK VE ORTAOKULDA UYGULAMA ÖRNEKLERİYLE SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETİMİ, Gürdoğan Bayır, Ömür, Selanik Ay, Tuğba, Editor, Vizetek Yayıncılık, Ankara, pp.35-48, 2022

Değerlerin Tanımı ve Sınıflandırılması

in: Erken Çocuklukta Karakter ve Değer Eğitimi, Aslı Yıldırım, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.100-109, 2021

Beyin temelli öğrenme

in: Erken Çocuklukta Öğrenme Yaklaşımlarıi, Aslı Yıldırım, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.139-150, 2020

Türkiye’de Bilimsel Çalışmalar Işığında Değerler Eğitiminde Yaşanan Sorunlar

in: Karakter ve Değerler Eğitimi, Ersoy A. Figen, Ünüvar Perihan, Editor, Anı Yayıncılık, pp.323-339, 2019

The Complexity of Teaching Values in Social Studies Teacher Education in Turkey: A Gender Perspective

in: Controversial Issues in Social Studies Education in Turkey: The Contemporary Debates, Elvan Günel, Editor, Information Age Publishing, Charlottetown, pp.73-96, 2018

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Değerler Eğitimi

in: Sosyal Bilgiler ve Sınıf Öğretmenleri İçin Sosyal Bilgiler Öğretimi, Selçuk Şimşek, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.245-270, 2016

Değer Eğitiminde Günel Olaylar ile Belirli Gün ve Haftalardan Yararlanma

in: Farklı Yönleriyle Değerler Eğitimi, Turan, Refik, Ulusoy, Kadir, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.191-210, 2014

Metrics

Publication

85

Citation (WoS)

20

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

29

H-Index (Scopus)

3

Project

3

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals