Education Information

Education Information

 • 2014 - 2020 Doctorate

  Hacettepe University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Temel Eğitim A.B.D., Turkey

 • 2014 - 2019 Postgraduate

  Hacettepe University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2011 - 2014 Postgraduate

  Anadolu University, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Okul Öncesi Öğretmenliği (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2003 - 2008 Undergraduate

  Middle East Technical University, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2020 Doctorate

  Okul öncesi dönem çocuklarına yönelik geliştirilen STEM eğitimi programının etkililiğinin incelenmesi

  Hacettepe University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Okul Öncesi Eğitimi (Dr)

 • 2019 Postgraduate

  Likert tipi ölçeklerin çocuklarla kullanımında yanıt kategori sayısının psikometrik özelliklere etkisi

  Hacettepe University, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitimde Ölçme Ve Değerlendirme (Yl) (Tezli)

 • 2014 Postgraduate

  Okulöncesi dönem çocuklarının bilimin doğasına ilişkin anlayışlarının incelenmesi

  Anadolu University, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Okul Öncesi Öğretmenliği (Yl) (Tezli)