Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Books & Book Chapters

TÜRK MÜZİĞİ REPERTUVARINDAKİ K ÂR ÖRNEKLERİNİN FORM BİLEŞENLERİ BAKIMINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

in: Güzel Sanatlarda Güncel Araştırmalar, OKCA, Ayşegül KOYUNCU, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.45-77, 2023

FARKLI BİR EĞİTİM MATERYALİ OLARAK UD TABLATÜR NOTASYONU

in: Güzel Sanatlar Alanında Akademik Çalışmalar, ARAPGİRLİOĞLU Hasan, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.101-119, 2023

Cinuçen Tanrıkorur Ud Metodu Perspektifinden; Yayımlanmış Ud Metotlarının Analizi İle Tanrıkorur Ud Metodu’nun Yenilikçi Yaklaşımları ve Öncülük Misyonu

in: CİNUÇEN TANRIKORUR ULUSLARARASI ARMAĞAN KİTABI, Dökmeci, Sela Can, Editor, Trakya Üniversitesi Yayın No:285, Edirne, pp.89-133, 2022

Metrics

Publication

9