THE EXAMPLE OF ESKİŞEHİR İN THE GREEK BOYCOTT OF 1910-11 ESPECİALLY İN THE CRETE İSSUE DURİNG THE SECOND CONSTİTUTİONAL MONARCHY


Sağun Ç.

Sivas Uluslararası Bilimsel Araştırmalar ve İnovasyon Kongresi (13-15 Ekim 2022). , Sivas, Turkey, 13 - 15 October 2022, pp.1-24

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Sivas
  • Country: Turkey
  • Page Numbers: pp.1-24
  • Anadolu University Affiliated: Yes

Abstract


The strong policy of Ottoman government against these occupations led the people to a just reaction. With İttihat and Terakki’s, the most active political power of the period, use of these excitiement in the society to a certain area, rallies and boycotts were experienced for he first time in the Ottoman society.

With the proclamation of the second constitutionalism, after the occupation of Bosnia and Herzegovina and decleration of Bulgarias indipendence during the opening of the Cretan parliament, oath the Greek king again and declaring his allegiance to Greece started an intense protest process in the political and social field.


Especially the first experiences with the annexation of Bosnia and Herzegovina formed an important model in shaping the reaction of the people in the Crete issue. Although the Crete issue has been on the agenda of politics and the public scince 1908, the real transformation to a systematic, planed and programmed boycott took place in 1910-11. The Cerete issue caused serious tensions in turkish-Greek relations during these periods. The Crete issue was also an important event that worried the Ottoman Greeks. The public reaction to the Cretan issue primairly led to rallies, speeches and boycotts with key argumentes. This event was not only limited to coastal areas and trade centers but also showed his effect in interor. İn the rallies that attracted attention especially in the big cities of Central Anatolia, the public was informed and a preparation process was experienced before the boycott. From this point of view, we tried to base our study on the example of Eskişehir. İn addition to its geographical location. Eskişehir has undergone a rapid socio-cultural change with the continuous migrations it has received at various intervals since the 19th century and possing of the railway. There is a significant impact influence of Eskişehir’s population characteristcs commercial activities and press. İn this study, various examples will be presented about the begining of the 1910-11 Greek botcott and how the boycott followed and ended within in the framework of Eskişehir’s press.
II. Meşrutiyetin ilanı ile birlikte Bosna-Hersek’in işgali ve Bulgaristan’ın bağımsızlığının ilanı ardından; Girit meclisi açılışı sırasında tekrar Yunan kralına yemin etmesi ve Yunanistan’a bağlandığını ilanı hem siyasi hem de sosyal alanda yoğun bir protesto sürecini de başlatmıştır. Osmanlı hükümetinin bu ilhak ve işgaller karşısında güçlü bir politika ortaya koyamaması, beraberinde halkı haklı bir tepkiye yönlendirmiştir. Dönemin en etkin siyasi gücü olan İttihat ve Terakki’nin de toplumdaki bu heyecanı değerlendirmesi ve toplumu belli bir alana yönlendirmesi ile Osmanlı toplumunda ilk kez mitingler ve beraberinde de boykot karşımıza çıkacaktır.


Özellikle Bosna-Hersek’in ilhakı ile başlayan ilk deneyimler, Girit meselesi için de halkın tepkisinin şekillenmesinde önemli bir model oluşturacaktır. Girit meselesinin 1908’den itibaren siyasetin ve halkın gündeminde olmasına rağmen gerçek anlamda sistemli, planlı ve programlı bir boykota dönüşmesi 1910-11 yıllarında gerçekleşmiştir. Bu dönemde Türk-Yunan ilişkilerinde ciddi bir gerginliğe neden olan Girit meselesi, aynı zamanda Osmanlı Rumlarını da endişelendiren önemli bir olay olmuştur. Girit meselesinin halk üzerinde oluşturduğu tepkiler öncelikle mitingler ve mitinglerde ortaya konan sloganlar, nutuklar ve temel argümanlarla birlikte boykota yol açmıştır. Bu dönem boykotu sadece kıyı kentleri ve ticaret merkezleriyle sınırlı kalmamış iç kesimler de de etkisini göstermiştir. Özellikle İç Anadolu’nun büyük kentlerinde dikkat çeken mitinglerle halk hem bilgilendirilmiş hem de boykot öncesi bir hazırlık süreci yaşanmıştır. Bu noktadan hareketle çalışmamızda Eskişehir örneğini temel almaya çalıştık. Eskişehir coğrafi konumunun yanında 19. Yüzyıldan itibaren çeşitli aralıkla aldığı sürekli göçlerle ve demiryolunun da geçmesiyle birlikte hızlı bir sosyo-kültürel değişim içine girmiştir. Eskişehir nüfus özellikleri, ticari faaliyetleri ve basınının da etkisiyle boykotta önemli bir yer işgal etmiştir. Bu çalışmada Eskişehir basını çerçevesinde 1910-11 Yunanistan boykotunun başlaması ve boykotun nasıl bir yol izlediği ve nasıl son bulduğu ile ilgili çeşitli örnekler ortaya konacaktır.