Kötü niyetli yönetim algılamasının çalışanların performansları üzerindeki etkisinde duygusal zekanın rolü


Özdevecioğlu M., Akın M., Karaca M., İştahlı S. B.

Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.4, no.1, 2013 (Peer-Reviewed Journal)