Takım Kültürü, Örtük Bilgi Paylaşımı ve Yenilikçi İş Davranışı İlişkisi: Turizm İşletmeleri Üzerine Teorik Bir İnceleme


Aydın E., IŞIK C.

Journal of Tourism Intelligence and Smartness, 2021 (Peer-Reviewed Journal)