TELEVİZYON REKLAMLARINDA YARATICI STRATEJİ KULLANIMLARINA İLİŞKİN NİCELİKSEL BİR ÇALIŞMA


AKARSU H.

e-kiad İletişim Araştırmaları Dergisi, vol.4, no.14, pp.124-145, 2017 (Peer-Reviewed Journal)