Education Information

Education Information

 • 2006 - 2011 Doctorate

  Anadolu University, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık (Dr), Turkey

 • 2002 - 2005 Postgraduate

  Anadolu University, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1991 - 1996 Undergraduate

  Middle East Technical University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2011 Doctorate

  Üniversite öğrencilerinin ilişkisel saldırganlık ile benlik saygısı, sosyal bağlılık ve sosyal kaygı düzeyleri arasındaki ilişkiler

  Anadolu University, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık (Dr)

 • 2005 Postgraduate

  Öğretmen adaylarının saldırganlık düzeyleri ile akademik başarıları, iletişim ve problem çözme becerileri arasındaki ilişkiler (Anadolu Üniversitei ve Osmangazi Üniversitesi öğrencileri üzerinde bir araştırma)

  Anadolu University, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • C1 Advanced English