Academic and Administrative Experience

Managerial Experience

 • 2004 - 2009 Deputy Head of Department

  Anadolu University

Courses

 • Undergraduate İktisat Uygulamaları

 • Undergraduate Gönüllülük Çalışmaları

 • Undergraduate TOPLUMA HİZMET UYGULAMALARI

 • Undergraduate İKTİSAT UYGULAMALARI

 • Undergraduate İKTİSATA GİRİŞ I

 • Undergraduate MAKRO İKTİSAT TEORİSİ II

 • Undergraduate MAKRO İKTİSAT TEORİSİ I

 • Undergraduate İKTİSADA GİRİŞ I

 • Undergraduate Makro İktisat Teorisi II

 • Undergraduate Makro İktisat Teorisi I

 • Undergraduate Makro İktisat Teorisi

 • Postgraduate Makro Ekonominin Temelleri

 • Undergraduate İktisada Giriş I

 • Undergraduate İktisada Giriş II

 • Undergraduate Mikro İktisat Teorisi

 • Postgraduate Türkiye Ekonomisinin Yapısal Analizi

 • Undergraduate Türkiye İktisat Tarihi

 • Undergraduate İktisat Tarihi

 • Undergraduate Tarım Ekonomisi