Education Information

Education Information

  • 2003 - 2013 Doctorate

    Middle East Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İktisat (Dr), Turkey

  • 1998 - 2002 Undergraduate

    Gazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İktisat Bölümü, Turkey