Education Information

Education Information

  • 1998 - 2003 Doctorate

    Anadolu University, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Eğitim Yönetimi Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi (Dr), Turkey

  • 1995 - 1999 Postgraduate

    Middle East Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sosyoloji (Yl) (Tezli), Turkey

  • 1988 - 1994 Undergraduate

    Middle East Technical University, Fen-Edebiyat Fakültesi, Sosyoloji Bölümü, Turkey

Foreign Languages

  • C1 Advanced English