Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Aile İçi Şiddet

Doğu Batı Düşünce Dergisi , no.43, pp.21, 2007 (Peer-Reviewed Journal)

Aile Terapisinde Sosyal Hizmet Yaklaşımı

Aile ve Toplum , vol.2, no.7, pp.33-43, 2004 (Peer-Reviewed Journal)

Orduda Sosyal Hizmet

Savunma Bilimleri Dergisi , no.1, pp.97-107, 2002 (Peer-Reviewed Journal)

Evlilik Danışması

Toplum ve Sosyal Hizmet , vol.1, no.10, pp.53-68, 2000 (Peer-Reviewed Journal)

İş Stresi

Verimlilik Dergisi , no.2, pp.153-170, 1992 (Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SOSYAL HİZMET VE MERHAMET: BİR NİTEL ARAŞTIRMA

II. INTERNATIONAL ACADEMIC RESEARCH COGRESS, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.930

DETERMINATION OF THE CLIENT PROFILE THAT SOCIAL WORKERS AND SOCIAL WORK STUDENTS HAVE DIFFICULTY IN DEVELOPING EMPATHY

III.International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress, Antalya, Turkey, 4 - 05 March 2017, pp.1754

Analysis of The Empathic Tendency Level of Social Worker In Terms of Different Variables

1st International Academic Research Congress, Antalya, Turkey, 3 - 05 November 2016, pp.930-937

An Analysis of The Empathic Tendency Level of Social Workers In Terms Of Diffferent Variables

1st International Academic Research Congress, Konya, Turkey, 3 - 05 November 2016, pp.930-937

Aile Aidiyeti Ölçeği Bir Ölçek Geliştirme Çalışması

1. Uluslararası Evlilik, Çift ve Aile Danışmanlığı Kongresi, İzmir, Turkey, 2 - 04 June 2016

Sosyal Hizmet Öğrencileri ve Cinsiyet Rolleri

1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi- İnsan ve Toplum Bilimleri (IBAD-2016), Madrid, Spain, 19 - 22 May 2016, pp.1605-1633

Research of The Possible Effects of Health Employees Physical Activity Level on Their Life Quality In A Training and Research Hospital

ISEE-Europe’s 2nd Early Career Researchers Conference on Environmental Epidemiology, Utrecht, Netherlands, 2 - 03 November 2015, pp.180

Aile Danışmanlığı Eğitimi Öncelikleri ve Etik

VI. Aile Şurası, Ankara, Turkey, 14 - 16 May 2014, pp.87-98

Graffiti As An Expression of Oneself in Adolescence A Qualitative Study From The Perspective of Social Work

3rd Ensact Joint European Conference Social Action in Europe, İstanbul, Turkey, 16 - 19 April 2014, pp.31

Profesyonelliğin Gelişimi Kimi Etik Tartışmalar

Sosyal Hizmet Sempozyumu 2011, Ankara, Turkey, 15 - 16 December 2011, pp.73-80

Avrupa Birliği'ne Girme Sürecinde Türkiye de Sosyal Politikalar ve Sosyal Hizmet

AB'2ye Giriş Sürecinde Değişen Türkiye Sempozyumu, Turkey, 10 May 2007, pp.32-51

Books & Book Chapters

Sosyal Hizmette Grup Çalışmasına Giriş

in: Sosyal Hizmet İçin Grup Çalışması, Ahmet Ege,Melike Tekindal, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.1-10, 2022

Sosyodrama Öğretmen Eğitimi ve Kaynaştırma

in: Değişen Dünyada Sosyodrama, Ron Weiner, Çev.Ed. Mehmet Can Ger, Editor, Pan Yayıncılık, İstanbul, pp.342-346, 2022

Pandemi ve Savaş Döneminde Bitmeyen Çilemiz Kadına Yönelik Şiddet.

in: Sosyal Hizmet Yazıları, Sümeyye Beyza Abay Alyüz, Editor, Eğitim Yayınevi, pp.7-12, 2022

Covid 19 Sürecinde Aileyi Etkileyen Yas Süreci

in: Sosyal Hizmet Uygulamasında Vaka Sunumları Teoriden Pratiğe Bir Köprü, Gamze Erükçü Akbaş, Meliha Funda Afyonoğlu, Editor, Nobel Yayınevi, pp.355-364, 2022

Sosyal Hizmet Eğitiminde Bireysel Farkındalığın Önemi

in: Çocuklar, Adalet, Haklar ve Eleştirel Sosyal Hizmet Sevda Uluğtekin'e Armağan, Kasım Karataş, Editor, Nika Yayınevi, pp.297-302, 2021

Görevdeki Askerlerin Ailelerine Yönelik Sosyal Hizmet Uygulamaları.

in: Askeri Sosyal Hizmet, Hakan Sakarya,Ayşin Çetinkaya Büyük Bodur,Çiğdem Ademhan Tunaç, Editor, Nika Yayınevi, Ankara, pp.215-238, 2021

Toplum Temelli Ruh Sağlığında Grupla Sosyal Hizmet Uygulaması I

in: Toplum Temelli Ruh Sağlığında Sosyal Hizmet Uygulamaları, Ayten KAYA KILIÇ, Editor, Nobel Yayınevi, pp.287-305, 2020

EFFECTS OF MANAGERS’ EMOTIONALINTELLIGENCE AND PERSONALITY TYPES ON JOB SATISFACTION: ESKISEHIR EXAMPLE

in: Public Administrative Studies, Yılmaz,Sefer, Editor, Akademisyen Publishing House, Ankara, pp.41-71, 2020

Kadının ve Çocuğun Aile İçi Şiddetten Korunması

in: Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Hukuk, Deneyimler ve Aktörler, Coşkun TAŞTAN, Aslıhan KÜÇÜKER YILDIZ, Editor, Polis Akademisi Yayınları, Ankara, pp.18-22, 2018 Sustainable Development

Grup Çalışmalarının Üniversite Öğrencilerinin iyilik Hallerine ve Güçlendirilmelerine Olan Etkisi

in: Ekonomi Bilimlerinde Güncel Akademik Çalışmalar-2018, Yüksel AKAY ÜNVAN, Editor, Gece Kitaplığı, Ankara, pp.257-264, 2018

SOSYAL HİZMET VE MERHAMET: NİTEL BİR ARAŞTIRMA

in: SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLER ARAŞTIRMALARI 2017, Prof. Dr. Bünyamin AYHAN, Prof. Dr. Mustafa AY, Prof. Dr. Selahattin AVŞAROĞLU, Doç. Dr. Şerife AKPINAR, Editor, Çizgi Kitabevi Yayınevi, Konya, pp.41-46, 2017

Toplumsal Yas ve Yaratıcılıkla Onarı: Toplumsal Kayıpları Ele Almada Kriz Sosyodraması

in: Yas Danışmanlığı, Özgür Erdur Baker ve İdil Aksöz Efe, Editor, Anı Yayıncılık, pp.401, 2017

Bireysel ve Toplumsal Krizlerle Baş Etme Yolları

in: İntihar ve Töre Cinayetleri Bağlamında Sosyal Sorunlar ve İslam, Kolektif, Editor, Diyanet İşleri Başkanlığı, İstanbul, pp.17-23, 2016 Sustainable Development

Yaşlılık, Yaşlanma ve Sosyal Hizmet

in: Modern Hayat ve Yaşlılık, Ceylan, Harun, Editor, Nobel, pp.1-24, 2015

Çocuk Koruma Kanunu, Çocuk ve Suç

in: Suça Sürüklenen ve Mağdur Çocuklar, Süleyman Hançerli, Bilal Sevinç, Cüneyt Gürer, Muzaffer Cihad Öner, Editor, SABEV Yayınları, Ankara, pp.191-197, 2011

Evaluation Of Social Services And Construction Of Social Work In Turkey

in: Research Synergies in Social Professions, M. Michailidis, S. Fargion, R. Sanders, Editor, Carocci Publishing, pp.201-210, 2008

Towards More Social Cohesion: A Case Study of Urban Community Development in Turkey

in: Research Synergies in Social Professions, M. Michailidis, S. Fargion, R. Sanders, Editor, Carocci Publishing, pp.211219, 2008

Küreselleşme, Aile ve Evlilik Sorunları

in: Küreselleşme ve Psikiyatri, Kaya Burhanettin; Ünal Süleyha, Editor, Türk Habipleri Birliği Merkez Konseyi, pp.325-335, 2003

Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Akademik Yönden Yeniden Yapılanma Önerisi

in: Sosyal Hizmet Eğitiminde Yeniden Yapılanma I, Karataş, Kasım; İl, Sunay, Editor, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Yayını, Ankara, pp.10-58, 2002

Hizmet Örgütlerinde Etkinlik ve Etkililiği Ölçmeye Yönelik Araştırmalar

in: 1inci Sistem Mühendisliği ve Savunma Uygulamaları Sempozyumu Bildiriler II, , Editor, Kara Harp Okulu Öğretim Başkanlığı Sistem Yönetimi Bilimleri Bölümü, Ankara, pp.42-56, 1995

Sosyal Stresin Tanımlanması ve Sosyal Stres Faktörleri

in: 1inci Sistem Mühendisliği ve Savunma Uygulamaları Sempozyumu Bildiriler II, , Editor, Kara Harp Okulu Öğretim Başkanlığı Sistem Yönetimi Bilimleri Bölümü, Ankara, pp.15-28, 1995

Metrics

Publication

74

Citation (Scopus)

5

H-Index (Scopus)

1

Thesis Advisory

33
UN Sustainable Development Goals