Education Information

Education Information

 • 2016 - 2022 Doctorate

  Anadolu University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Uzaktan Eğitim (Dr), Turkey

 • 2012 - 2015 Postgraduate

  Anadolu University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Uzaktan Eğitim (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2007 - 2010 Undergraduate

  Eskisehir Osmangazi University, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar Ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü, Turkey

 • 2006 - 2010 Undergraduate

  Eskisehir Osmangazi University, Eğitim Fakültesi, Matematik Ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2022 Doctorate

  Açık ve uzaktan öğrenmede öğrenenlerin davranış örüntülerinin ve profillerinin modellenmesi, akademik performanslarının tahmin edilmesi ve performans değerlendirme panelinin etkilerinin incelenmesi

  Anadolu University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Uzaktan Eğitim (Dr)

 • 2015 Postgraduate

  Açık ve uzaktan öğrenme sistemlerinde kümeleme analizi yöntemiyle öğrenen gruplarının belirlenmesi

  Anadolu University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Uzaktan Eğitim (Yl) (Tezli)

Foreign Languages

 • B2 Upper Intermediate English