Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Gözünde İdeal Akademisyen

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES 11), Elazığ, Turkey, 23 - 25 October 2023, pp.220-221

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Göç Kavramlarına İlişkin Algılarının Kelime İlişkilendirme Testi Aracılığıyla İncelenmesi

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES 11), Elazığ, Turkey, 23 - 25 October 2023, pp.128-129

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Küresel Yetkinliklerine İlişkin Bir Değerlendirme

INSAC Uluslararası Sosyal ve Eğitim Bilimleri Araştırmaları (INSAC&IRSEC'23) Kongresi, Konya, Turkey, 18 March 2023, pp.14-15

Sosyal Bilgiler Eğitimi Bakımından Akademik Ahlak: Sosyal Bilgiler Eğitimcilerinin Görüşleri

3. ULUSLARARASI BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR VE YENİLİKÇİ ÇALIŞMALAR SEMPOZYUMU, TEPEBAŞI, 15 March 2023

SOSYAL BİLGİLER ÖĞRETMENLİĞİ LİSANSPROGRAMINDA COĞRAFYANIN YERİ

II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi, Eskişehir, Turkey, 3 - 05 October 2019, pp.166-167

2017 Sosyal Bilgiler Öğretim Programının Bilgi, Beceri ve Değerler Açısından İncelenmesi

2. INES Uluslararası Akademik Araştırmalar Kongresi, Antalya, Turkey, 18 - 21 October 2017, pp.373

Sosyal Bilgiler Öğretmenlerinin Göçmen Öğrencilerle Deneyimleri", VI. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu

VI. ULUSLARARASI SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİ SEMPOZYUMU, Eskişehir, Turkey, 4 - 06 May 2017, pp.102-103 Sustainable Development

The Use of Mock Trial in Citizenship Education A Case Study

International Conference on New Horizons in Education (INTE 2016), Viyana, Austria, 13 - 15 July 2016

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Toplumsal Cinsiyet Kavramına İlişkin Algısı

III. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (EJER), Muğla, Turkey, 31 May - 03 June 2016

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Sosyal Problem Algısı

V. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu (USBES V), Denizli, Turkey, 27 - 29 April 2016

Sosyal Bilgiler Öğretmen Adaylarının Küresel Vatandaşlık Algısı

II. Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi (EJER), 8 - 10 June 2015

Sosyal Bilgiler Öğretiminde Çevrimiçi Harita Kullanımının Akademik Başarıya Etkisi

Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu, Aksaray, Turkey, 26 - 28 April 2013, pp.215

Books & Book Chapters

Küresel Bağlantılar Öğrenme Alanı Etkinlikleri

in: Etkili, Eğlenceli ve Yenilikçi Sosyal Bilgiler Eğitimi, ÖZTÜRK, Fatih, CİVELEK, Volkan, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.283-302, 2023

Küreselleşme, Toplum ve Eğitim

in: Eğitim Bilimlerinde Uluslararası Araştırma ve Derlemeler, KOCA, Şehriban, BAY, Erdal, Editor, Serüven Yayınevi, Ankara, pp.209-227, 2023

Küresel Bağlantılar

in: Etkili, Eğlenceli ve Yenilikçi Sosyal Bilgiler Eğitimi, Öztürk Fatih, Civelek Volkan, Editor, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, pp.99-108, 2023

SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE ÇEVRİM İÇİ HARİTA KULLANIMI

in: SOSYAL BİLGİLER EĞİTİMİNDE DİJİTAL ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ, ER TÜRKÜRESİN HAFİZE, Editor, ANI YAYINCILIK, Ankara, pp.91-123, 2022

Küreselleşme Okuryazarlığı-Coğrafya

in: Eğitimde Coğrafya Okuryazarlığı- II, Sever, Ramazan, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.86-111, 2022

Küresel Vatandaşlık Eğitimi

in: Vatandaşlık Bilgisi ve Eğitimi: Demokratik Vatandaşlık Eğitimi İçin Yeni Bir Yaklaşım, DİNÇ ERKAN, DERE İLKER, ÜZTEMUR SERVET, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.343-354, 2022

Sosyal Bilgiler Dersinde Çocuk Haklarına Yönelik Eğitim Programı Tasarımı

in: Sosyal Bilgiler Dersine Yönelik Örnek Eğitim Programları Tasarımları, BAYRAM HÜSEYİN, POLAT SUAT, SAFALI SERDAR, Editor, PEGEM AKADEMİ, Ankara, pp.23-45, 2022

SOSYAL BİLGİLERDE KÜRESEL EĞİTİM

in: Türkiye’de Sosyal Bilgiler Eğitimi Araştırmaları El Kitabı, DEMİRCİOĞLU, İsmail Hakkı; KAYMAKCI, Selahattin; DEMİRCİOĞLU, Ebru, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.337-357, 2019

Examining Gender Issues: Social Studies Curricula, Teacher Education Programs, and Perceptions of Preservice Social Studies Teachers

in: Controversial Issues in Social Studies Education in Turkey: The contemporary debates, Merry M. Merryfield, Brad M. Maguth, Elvan Gunel, Editor, Information Age Publishing, Charlottetown, pp.41-73, 2018

Emile Durkheim’xxin Hayatı ve Eserlerine Toplu Bir Bakış

in: Emile Durkheim Üçüncü Fransa Cumhuriyeti nde Öğretmenlerin Eğitimcisi ve Eğitim Görüşleri, Ata Bahri, Editor, Pegem Akademi Yayıncılık, Ankara, pp.1-7, 2013

Ziyaeddin Fahri Fındıkoğlu’nun Durkheim Yorumu

in: Emile Durkheim Üçüncü Fransa Cumhuriyetinde Öğretmenlerin Eğitimcisi ve Eğitim Görüşleri, Ata Bahri, Editor, pegem Akademi yayıncılık, Ankara, pp.61-69, 2013

Metrics

Publication

38

Citation (WoS)

3

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

2

H-Index (Scopus)

1

Citation (Scholar)

47

H-Index (Scholar)

3

Citiation (TrDizin)

3

H-Index (TrDizin)

1

Project

6

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals