Scientific Activities

Activities in Scientific Journals

  • 2019 - 2023 Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

    Assistant Editor/Section Editor

Memberships / Tasks in Scientific Organizations

  • 2023 - Continues Türkiye Ekonomi Kurumu Derneği

    Member