Education Information

Education Information

 • 2006 - 2013 Doctorate

  Istanbul Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzik (Dr), Turkey

 • 1995 - 2001 Undergraduate

  Ihsan Dogramaci Bilkent University, Müzik Ve Sahne Sanatları Fakültesi, Müzik Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2013 Doctorate

  The Pomak perspectives: Debates on origins, ethnic discourse and the tradition of pesna

  Istanbul Technical University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Müzik (Dr)