Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Tasfiye Sürecinde Vergi Planlaması

Yaklaşım , no.276, pp.143-147, 2015 (Peer-Reviewed Journal)

Oran ve Miktar Artışlarının ÖTV Gelirlerine Etkisi

Vergi Raporu , vol.0, no.185, pp.141-149, 2015 (Peer-Reviewed Journal) identifier

Vergilendirmede Mükellefin Adres Bilgisi ve Önemi

Maliye Postası , no.807, pp.119-121, 2014 (Non Peer-Reviewed Journal)

İhtiyati Tahakkuk Uygulaması İtiraz ve Sonuçları

Yaklaşım , no.215, pp.304-307, 2010 (Peer-Reviewed Journal)

Dahilde İşleme Rejimi ve Cari Açık

Vergi Sorunları , no.236, pp.182-189, 2008 (Peer-Reviewed Journal)

Gelir İdaresinde Yeniden Yapılanma

Mali Hukuk , no.132, pp.29-33, 2007 (Non Peer-Reviewed Journal)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Onuncu Kalkınma Planında Vergi Politikaları: Hedefler ve Gerçekleşmeler Üzerine Bir Değerlendirme

VII. Uluslararası Kop Bölgesel Kalkınma Sempozyumu, Kırıkkale, Turkey, 17 - 19 October 2019, pp.693-694

Türk Hukuk Fakültelerinde Mali Hukuk Eğitimi

3rd International Symposium on Innovative Approaches in Scientific Studies, Ankara, Turkey, 19 - 21 April 2019, pp.42-49

An Evaluation on the Application of Invitation to Explanation

Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Sempozyumu, Antalya, Turkey, 7 - 09 April 2018, pp.106

Kamu Alacaklarını Koruma Yöntemi Olarak İptal Davası

YÖNETİM VE EKONOMİ BİLİMLERİ KONFERANSI, Adana, Turkey, 05 May 2017, pp.11

Internal Borrowing Perspective Specific Sector Financing in Turkey: Capital Market Analysis

3rd International Conference on Social Sciences Education Research April 27-29, 2017 Rome - Italy, ROMA, Italy, 27 - 29 April 2017, pp.51

Fractional Pricing and Tax Loss

32nd INTERNATIONAL PUBLIC FINANCE CONFERENCE, Antalya, Turkey, 10 - 14 May 2017, pp.180-183

Türkiye'de Görev Zararlarının Tasfiyesindr Bir İç Borçlanma Enstrümanı Olarak Özel Tertip Devlet Tahvilleri

2nd International Congress on Economics and Business, Saraybosna, Bosnia And Herzegovina, 30 May - 03 June 2016, pp.507-516

Transatlantik Ticaret ve Yatırım Anlaşmasının Türkiye’xxde İhracatçı Şirketlerin Dış Borcuna ve İstihdama Etkisi

International Congress on European Union Relations, Economics, Finance and Econometrics, Aydın, Turkey, 14 - 16 July 2016, vol.1, pp.655-676

Books & Book Chapters

On Sekizinci Yüzyılda Vergiye Karşı Direniş ve İsyanlar – VI “Zeytun Kazası Ermeni İsyanı, 1780"

in: İlkesiz Vergilere Tepkiler – Vergi İsyanları, Özgür SARAÇ – Gamze Yıldız ŞEREN, Editor, Efe Akademi Yayınları, İstanbul, pp.327-337, 2022

ATATÜRK DÖNEMİ VATANDAŞLIK EĞİTİMİ KAPSAMINDA VERGİ BİLİNCİ

in: PSİKOLOJİK VE SOSYOLOJİK YÖNLERİYLE VERGİLENDİRME, Rana Dayıoğlu Erul, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.689-700, 2022

Algı ve Propaganda Tarihi

in: Dijital Çağda Algı ve Propaganda, eraslan, levent, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.22-49, 2019

Ekonomik Propaganda ve Algı Yaratma

in: Dijital Çağda Algı ve Propaganda,, Levent ERASLAN, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.70-85, 2019

Kamu Sektörünün Büyüklüğü Ve Yolsuzluklar

in: Kamu Maliyesinde Güncel Sorunlar, Turgay Berksoy - Mehmet Şahin, Editor, Seçkin Yayınevi, Ankara, pp.175-184, 2014

Görev Zararları ve Özel Tertip Devlet Tahvillerinin Etkinliği

in: Prof. Dr. Şükrü Kızılot'a Armağan, Nevzat Saygılıoğlu, Editor, -, Ankara, pp.473-487, 2014

İndirimli Bina Vergisi ve Özellik Taşıyan Durumlar

in: Yrd. Doç. Dr. Nilgün AKÇA'ya Armağan, Fatih Saraçoğlu, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.21-26, 2014

Maliye Politikalarının Sosyal İçeriğinin Korunmasında Mali Uyum ve Optik Kırılma Sorunu: Gelişmekte Olan Ülkeler AçısındanDeğerlendirme ve Türkiye için Politika Önerileri

in: POLITICAL ECONOMY, CIRISIS&DEVELOPMENT (Politik İktisat, Kriz ve Kalkınma), İsmail Şiriner, Farhang Morady, Janusz Mika, Murat Aydın, Şevket Alper Koç, Hakan Kapucu, Emrah Doğan, Editor, IJOPEC Publication (London), Londrina, pp.255-280, 2011

Metrics

Publication

59

Project

1

Thesis Advisory

1
UN Sustainable Development Goals