Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İş Hayatında Müzik: Müşteri Memnuniyeti Hangi Koşullarda Sağlanıyor?

ASOS VI. Uluslararası Güzel Sanatlar Sempozyumu, Antalya, Turkey, 18 - 20 April 2019, pp.63

Metrics

Publication

3