Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Relationship Between Language Skills and Problem Behaviors of Elementary School Students: Reflections from Turkey

Teacher Educators of Children with Behavioral Disorders (TECBD) & the Council for Children with Behavioral Disorders (CCBD) Conference & Workshops, Arizona, United States Of America, 16 - 18 November 2023

Project LanBe: Development and Effectiveness of anOnline Platform for Elementary School Teachers toSupport Language Skills and Deal with Problem Behaviors

Teacher Educators of Children with Behavior Disorders (TECBD); the Council for Children with Behavioral Disorders (CCBD) Conference, Arizona, United States Of America, 16 - 18 November 2023

Books & Book Chapters

Otizm Spektrum Bozukluğu Olan Öğrenciler

in: Dil ve Konuşma Bozuklukları: Okul Öncesinden Okul Dönemine Sınıf Ortamında Destek Sunma Yolları, DİKEN, ÖZLEM, Editor, PEGEM, Ankara, pp.80-96, 2022

Otizm Spektrum Bozukluğunda Dil ve İletişim Becerilerinin Değerlendirilmesi

in: Otizm Spektrum Bozukluğu: İletişim ve Dil, Diken, Özlem, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.172-189, 2020

DİL VE KONUŞMA BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDE KARMA YAKLAŞIMLAR

in: YETERSİZLİĞİ OLAN BİREYLERİN DİL VE İLETİŞİM BECERİLERİNİN DESTEKLENMESİ, ACARLAR, FUNDA DİKEN, ÖZLEM, Editor, PEGEM, Ankara, pp.252-269, 2019

DİL VE KONUŞMA BECERİLERİNİN ÖĞRETİMİNDEUZMAN/YETİŞKİN MERKEZLİ YAKLAŞIMLAR

in: Yetersizliği Olan Bireylerin Dil ve İletişim Becerilerinin Desteklenmesi, ACARLAR, FUNDA DİKEN, ÖZLEM, Editor, PEGEM, Ankara, pp.202-223, 2019

Zihinsel Yetersizlik ve Otizm Spektrum Bozukluğunda Aileler ve Tutumlar

in: Zihin Yetersizliği ve Otizm Spektrum Bozukluğu, DİKEN İbrahim Halil, Bakkaloğlu Hatice, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.312-330, 2016

Metrics

Publication

15

Project

5
UN Sustainable Development Goals