Education Information

Education Information

 • 2013 - 2019 Doctorate

  Anadolu University, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Eğitim Yönetimi Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi (Dr), Turkey

 • 2010 - 2013 Postgraduate

  Anadolu University, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Eğitim Yönetimi Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2000 - 2004 Undergraduate

  Anadolu University, EĞİTİM FAKÜLTESİ, YABANCI DİLLER EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, Turkey

Dissertations

 • 2019 Doctorate

  Öğretmenlerin mesleki kimlik algıları ve örgütsel bağlılıkları arasındaki ilişki

  Anadolu University, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Eğitim Yönetimi Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi (Dr)

 • 2013 Postgraduate

  İl eğitim denetmenlerinin rehberlik ve iş başında yetiştirme görevleri ile ilgili görüşlerine dayalı eğitim istekliliklerinin belirlenmesi

  Anadolu University, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Eğitim Yönetimi Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi (Yl) (Tezli)