Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A THEORETICAL REVIEW OF A TERMINOLOGICAL CONFUSION: CHARACTER, IDENTITY, IMAGE OR REPUTATION?

18th International Scientific Conference on Economic and Social Development (ESD) - Building Resilient Society, Zagreb, Croatia, 9 - 10 December 2016, pp.254-261 identifier

Turizm İşletmeciliği: Teorik Eğitim mi, Talim mi? Temalar ve Kurumsal Baskılar

I. Eurasia International Tourism Congress: Current Issues, Trends, and Indicators (EITOC-2015), Turkey, 28 - 30 May 2015, pp.598-605

Books & Book Chapters

İŞ YAŞAMINDA DUYGUSAL ZEKA

PARADİGMA AKADEMİ, Çanakkale, 2021

Toplam Performans Açısından Büyük Mağazalarda Yönetim Kademeleri ve Merkezleşme-Merkezleşmeme Uygulamaları

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayını, Eskişehir, 1995

Hizmet Yönetiminde Performans Ölçümü

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Yayıını, 1995

Yönetim Kavramı

Bilim ve Teknik Kitabevleri Yayını, İstanbul, 1983