Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Yükseköğretimde Kalite Kültürü

International Open Distance Learning Conference, Eskişehir, Turkey, 14 - 16 November 2019

Competitive approaches of scheduled airlines operating in Turkey

Air Transport Research Society 23. World Conference, 2 - 05 July 2019

Distant Students Love Affair with the Campus Reasons for on Campus Study at a Dual Mode University

th International Symposium Communication in the Millennium, Texas-Austin, United States Of America, 15 May 2009 - 19 November 2008, vol.7, pp.30-35

Lisanüstü Eğitimde Tez Konusunun Seçiminde Kriterler

III.Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, Anadolu Üniversitesi Eskişehir, Eskişehir, Turkey, 17 - 20 October 2007, vol.1, pp.550-557

Books & Book Chapters

Küçük İşletmelerin Özellikleri

in: Küçük İşletme Yönetimi, ULUKAN İBRAHİM CEMİL, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.2-33, 2021 Sustainable Development

Strateji Alternatiflerinin Üretimi ve Strateji Seçimi

in: Stratejik Yönetim, ULUKAN İBRAHİM CEMİL, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.143-172, 2020

Sağlık Yönetiminde Etik Karar Verme Süreçleri

in: Sağlık Bilimlerinde ve Yönetiminde Etik, Fatih Demirci, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskişehir, pp.58-85, 2019

Etik Kavramı, Kuramları ve Türleri

in: Sağlık Bilimlerinde ve Yönetiminde Etik, Fatih Demirci, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskişehir, pp.2-31, 2019

İşletmelerde Yönetim

in: Genel İşletme, Erdoğan, Bayram Zafer Hepkul, Ayşe, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınevi, Eskişehir, pp.108-133, 2017

Management Environment

in: Business Management, Nezire Güneş Zeytinoğlu, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.51-69, 2017

İşletmelerin Kuruluşu ve Büyümesi

in: Genel İşletme, Prof. Dr. B. Zafer ERDOĞAN, Yar.doç. Dr. Ayşe HEPKUL, Editor, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir, pp.88-106, 2017

Planlama ve Karar Alma

in: Yönetim ve Organizasyon, Zeytinoğlu, Nazire Güneş, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.74-95, 2016

Liderlik ve Motivasyon

in: Yönetim ve Organizasyon, Güneş Zeytinoğlu, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.144-169, 2016

Büro Donanımının Seçimi, Satın Alınması ve Etkin Kullanımı

in: Büro Teknolojileri, ÖZKUL Ali Ekrem, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.192-213, 2016

Günümüz Büroları ve Teknoloji

in: Büro Teknolojileri, ÖZKUL Ali Ekrem, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.2-25, 2016

Yönetim Çevresi

in: Yönetim ve Organizasyon, Güneş Zeytinoğlu, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.44-73, 2016

KÜÇÜK İŞLETMELERDE DENETİM

in: KÜÇÜK İŞLETME YÖNETİMİ, PROF. DR. İBRAHİM CEMİL ULUKAN, Editor, ANADOLU ÜNİVERSİTESİ, Eskişehir, pp.106-121, 2016

Toplantı ve Sunum Sistemleri

in: Büro teknolojileri, ÖZKUL Ali Ekrem, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.82-111, 2016

Uluslararası İşletmecilik ve Çevresel Güçler

in: Uluslararası İşletmecilik, Ahmet Emre Demirci, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.20-43, 2016

Küçük İşletmelerde Yöneltme

in: Küçük İşletme Yönetimi, İbrahim Cemil Ulukan, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.86-105, 2016 Sustainable Development

Stratejilerin Analizi ve Seçimi

in: Stratejik Yönetim, AKDEMİR Ali, ULUKAN İBRAHİM CEMİL, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.104-127, 2015

Stratejik Yönetim Süreci ve Unsurları

in: Stratejik Yönetim-I, TAŞCI Deniz, ULUKAN İbrahim Cemil, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.24-43, 2015

Stratejik Yönetim I

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, 2012

Perakendecilikte Ürün Yönetimi

in: Perakende Mağaza Yönetimi, BARIŞ, Gülfidan, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.105-128, 2012

Perakende Mağazaların Organizasyonu

in: Perakende Mağaza Yönetimi, BARIŞ, Gülfidan, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.25-50, 2012

Perakendecilikte Operasyon Yönetimi

in: Perakende Mağaza Yönetimi, BARIŞ, Gülfidan, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.129-151, 2012

Eğitim İhtiyacının Belirlenmesi

in: Eğitim ve Geliştirme, TONUS, Hatice Zümrüt, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.37-56, 2009

E-Öğrenme

in: Eğitim ve Geliştirme, TONUS, Hatice Zümrüt, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.117-134, 2009

Metrics

Publication

43

Citation (WoS)

8

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

13

H-Index (Scopus)

2

Project

5

Open Access

1
UN Sustainable Development Goals