Kent Merkezinde faaliyet gösteren beş yıldızlı otel işletmelerinde araçsal ve sembolik özelliklerin örgütsel çekiciliğe etkisi


ULUKAN İ. C., DÜNDAR ARIKAN A., TİMUR M. N.

ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ İİBF DERGİSİ, vol.8, no.1, 2013 (Peer-Reviewed Journal)