Education Information

Education Information

 • 2011 - 2017 Doctorate

  Anadolu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği (Dr), Turkey

 • 2005 - 2009 Postgraduate

  Dokuz Eylul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği (Yl) (Tezli), Turkey

 • 2000 - 2004 Undergraduate

  Gazi University, Ticaret Ve Turizm Eğitim Fakültesi, Turizm İşletmeciliği Eğitimi Bölümü, Turkey

 • 1997 - 1999 Associate Degree

  Akdeniz University, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, İktisadi Ve İdari Programlar Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2017 Doctorate

  Turist rehberlerinin tükenmişlik ve ekonomik kaygı düzeylerinin mesleki bağlılık düzeyleri üzerindeki etkisi

  Anadolu University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği (Dr)

 • 2009 Postgraduate

  Dört ve beş yıldızlı otel işletmelerinin pazarlanmasında satış geliştirme yöntemlerinin etkisi: Bodrum örneği

  Dokuz Eylul University, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Turizm İşletmeciliği (Yl) (Tezli)