Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

AI “generated” Digital Divide: Implications and Ethics

Innovating Higher Education Conference I-HE2023, İstanbul, Turkey, 4 - 06 October 2023

İngilizce Öğretmeni Adaylarının Tanımlarıyla Açık ve Uzaktan Öğrenme

4. ULUSLARARASI BAŞÖĞRETMEN EĞİTİM VE YENİLİKÇİ BİLİMLER SEMPOZYUMU, Ankara, Turkey, 24 November 2021, pp.492-494

Digital Transformation, MOOCS, Micro-Credentials andMOOC-Based Degrees: Implications for Higher Education

INTERNATIONAL OPEN AND DISTANCELEARNING CONFERENCE, Eskişehir, Turkey, 14 - 16 November 2019, pp.37-50

FATİH Project Opinions of Pre Service English Teachers

EDULEARN16- 8TH International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona, Spain, 4 - 06 July 2016, pp.8189-8197 identifier

FATIH PROJECT: OPINIONS OF PRE-SERVICE ENGLISH TEACHERS

8th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN), Barcelona, Spain, 4 - 06 July 2016, pp.8189-8197 identifier

A content analysis of doctoral and master s theses on FATİH project in TURKEY

7th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN15), Barcelona, Spain, 6 - 08 July 2015, vol.37, pp.4809-4819

A CONTENT ANALYSIS OF DOCTORAL AND MASTER'S THESES ON FATIH PROJECT IN TURKEY

7th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN), Barcelona, Spain, 6 - 08 July 2015, pp.4809-4819 Sustainable Development identifier

The role of digital game based learning in enhancing social presence

AECT 2014 - Learning, Design, and Technology, Florida, United States Of America, 4 - 08 November 2014, vol.37, pp.349-359

Books & Book Chapters

Open Educational Resources

in: DIGITAL TRANSFORMATION IN EFL SETTINGS - An Open and Distance Learning Perspective, Soner Sözler, Editor, Nobel Yayınevi, Ankara, pp.231-258, 2023 Sustainable Development

Open Educational Resources

in: Digital Transformation in EFL Settings - An Open and Distance Learning Perspective, Sözler, S., Editor, Nobel Bilimsel Eserler, Ankara, pp.231-258, 2023

Learner and teacher motivation in online language learning and teaching

in: Individual Differences in English Language Education: Teacher and Learner Motivation, Yalçın Işıl, Karaağaç Tuna Özlem, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.39-59, 2023

Öğrenmede Dijital Dönüşüm

in: Açık ve Uzaktan Öğrenmenin Dijital Dönüşüm Boyutu, T. Volkan Yüzer, Mehmet Kesim, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.1-22, 2022

Öğretenin Dijital Yeterlilikleri

in: Açık ve Uzaktan Öğrenmenin Dijital Dönüşüm Boyutu, T. Volkan Yüzer, Mehmet Kesim, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.97-128, 2022

Türkiye'de Uzaktan Eğitimde Yasal Düzenlemeler

in: Uzaktan Eğitimin Yönetimi: Dünü, Bugünü ve Geleceği, Deniz TAŞCI, Akansel YALÇINKAYA, Editor, Maltepe Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.186-220, 2021

E-Transformation in HigherEducation and What ItCoerces for the Faculty

in: Handbook of Research on Faculty Development for Digital Teaching and Learning, Elçi Alev, Beith Linda, Elçi Atilla, Editor, IGI GLOBAL, Hershey, pp.355-378, 2019

Açık ve Uzaktan Öğrenmede Beklenti ve Hedefler

in: Açık ve Uzaktan Öğrenmede Bireysel Farklılıklar, Yüzer, T. Volkan, Editor, Anadolu Üniversitesi Basımevi, Eskişehir, pp.107-134, 2017

Metrics

Publication

29

Citation (WoS)

188

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

246

H-Index (Scopus)

2

Project

1

Thesis Advisory

1

Open Access

2
UN Sustainable Development Goals