Academic and Administrative Experience

Academic Titles

 • 2021 - Continues Associate Professor

  Anadolu University, İŞLETME FAKÜLTESİ, TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ

 • 2020 - 2021 Assistant Professor

  Anadolu University, İŞLETME FAKÜLTESİ, TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ

 • 2017 - 2020 Research Assistant PhD

  Anadolu University, İŞLETME FAKÜLTESİ, TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ

 • 2011 - 2017 Research Assistant

  Anadolu University, İŞLETME FAKÜLTESİ, TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ

Managerial Experience

 • 2020 - 2022 Deputy Head of Department

  Anadolu University, İŞLETME FAKÜLTESİ, TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ

 • 2019 - 2022 Assistant Coordinator

  Anadolu University, İŞLETME FAKÜLTESİ, TURİZM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ

 • 2019 - 2020 Birim Kalite Komisyonu Üyesi

  Anadolu University, İŞLETME FAKÜLTESİ

Courses

 • Undergraduate Dijital Turizm

 • Undergraduate Girişimcilik Yönetimi

 • Undergraduate Topluma Hizmet Uygulamaları Sustainable Development

 • Doctorate Turizmde Dijital Girişimcilik

 • Undergraduate Turizmde Dijital Teknolojiler

 • Postgraduate Bilim Etiği ve Araştırma Teknikleri

 • Postgraduate Turizmde Ürün Yönetimi

 • Postgraduate Turizmde E-Girişimcilik

 • Associate Degree Otel İşletmeciliği

 • Associate Degree Dijital Turizm

 • Undergraduate Turizmde Ürün Geliştirme

 • Undergraduate Turizmde Güncel Yaklaşımlar

 • Undergraduate Ekonomi ve Girişimcilik

 • Associate Degree Kalite Yönetim Sistemleri

Advising Graduates (Non-Thesis)

 • Muhasebede Dijitalleşme ve Geleceğe Yönelik Eğilimler

  Doğantan E.

  S.Karalı(Student), Masters (Non-Thesis), 2024

 • Eskişehir İlinin Unesco Yaratıcı Şehirler Ağı Potansiyelinin Değerlendirilmesi

  Doğantan E.

  M.Kılıç(Student), Masters (Non-Thesis), 2024

 • Bir Aile İşletmesi Örneği Üzerinden Kurumsallaşmaya Yönelik Değerlendirmeler

  Doğantan E.

  D.Erdoğan(Student), Masters (Non-Thesis), 2024

 • Turizm İşletmelerinde Eylem Araştırmasıyla Turistik Ürün Geliştirme

  Doğantan E.

  S.Dülge(Student), Masters (Non-Thesis), 2024

 • Sürdürebilir Kalkınmada Dijital Sosyal Girişimciliğin Rolü: Fazla Gıda Örneği

  Doğantan E.

  A.Küskü(Student), Masters (Non-Thesis), 2024

 • Sürdürülebilirlik ve İklim Değişikliği Üzerine Yeniden Düşünmek: Bibliyometrik Bir Analiz

  Doğantan E.

  A.Kocaoğlu(Student), Masters (Non-Thesis), 2024

 • Sosyal Medya Çalışmalarının Pazarlama Metriklerine Göre Değerlendirilmesi: Boyner ve Purest Solutions Örneği

  Doğantan E.

  B.Karaaslan(Student), Masters (Non-Thesis), 2024

 • Türkiye’de Yat Turizmi: Mevcut Durum, Sorunlar ve Geleceğe Yönelik Tahminler

  Doğantan E.

  A.Alparslan(Student), Masters (Non-Thesis), 2023

 • Turizm Transfer Hizmetlerinde Otomatik Planlama Ekosistemiyle Dijital Dönüşüm

  Doğantan E.

  İ.Daban(Student), Masters (Non-Thesis), 2023

 • Her Şey Dahil Sisteminde Yemek İsrafı: Konaklama İşletmelerine Yönelik Bir Araştırma

  Doğantan E.

  N.T.(Student), Masters (Non-Thesis), 2023

 • Turizmde Dijital Yeterlikler: Turizm İşletmeciliği Programları Üzerine Bir Değerlendirme

  Doğantan E.

  E.Diktaş(Student), Masters (Non-Thesis), 2022

 • Yalın Girişimcilik Yaklaşımı ve İş Modeli Olarak Sürdürülebilir Merkezi Satış Otomatları

  Doğantan E.

  S.A.F.(Student), Masters (Non-Thesis), 2022

 • Oyunlaştırmanın Marka Tercihindeki Rolü: Yemek Sepeti Örneği

  Doğantan E.

  C.Tokuç(Student), Masters (Non-Thesis), 2022

 • Dijital Pazarlama ve Sosyal Medyanın Turizm Üzerindeki Etkileri

  Doğantan E.

  İ.İnce(Student), Masters (Non-Thesis), 2021

 • Covıd-19 Pandemisi ve Psikolojik Rezilyans: Otel İşletmeleri Üzerine Bir Değerlendirme

  Doğantan E.

  S.Aksoy(Student), Masters (Non-Thesis), 2021

 • Otel İşletmelerinde Rezervasyonların Kesin Satışa Çevrilmesinde Çağrı Merkezinin Rolü

  Doğantan E.

  E.T.(Student), Masters (Non-Thesis), 2021

 • Elektronik Ağızdan Ağıza İletişimin Otel Yöneticileri Bakış Açısıyla Değerlendirilmesi

  Doğantan E.

  H.Küçükaydın(Student), Masters (Non-Thesis), 2021

 • Turizmde Yenilikçi Bir İş Modelinin Haritalanmasında Kanvas Modeli Tasarımı

  Doğantan E.

  M.Gök(Student), Masters (Non-Thesis), 2021

 • Uzaktan Eğitimde Deneyimsel Öğrenme Yöntemleri: Turizm Programlarına Yönelik Bir Araştırma

  Doğantan E.

  D.Bozyel(Student), Masters (Non-Thesis), 2020

 • Turizmde Sosyal Girişimcilik Uygulamaları Üzerine Bir Değerlendirme

  Doğantan E.

  H.Çalışkan(Student), Masters (Non-Thesis), 2020

 • Sanal Organizasyonlarda E-Girişimcilik

  Doğantan E.

  M.A.(Student), Masters (Non-Thesis), 2019

 • Dijital Çağın Turizm Endüstrisine Yansımaları ve Yeni Nesil Turizm Girişimciliği

  Doğantan E.

  A.Engin(Student), Masters (Non-Thesis), 2019