Education Information

Education Information

 • 2004 - 2009 Doctorate

  Anadolu University, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Eğitim Yönetimi Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi (Dr), Turkey

 • 2001 - 2004 Postgraduate

  Anadolu University, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Eğitim Yönetimi Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi (Yl) (Tezli), Turkey

 • 1997 - 2001 Undergraduate

  Anadolu University, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İktisat Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 2009 Doctorate

  Okul yöneticilerinin uzaktan eğitim yoluyla yetiştirilmeleri için eğitim ihtiyaçlarına dayalı bir program modeli önerisi

  Anadolu University, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Eğitim Yönetimi Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi (Dr)

 • 2004 Postgraduate

  Anadolu Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsünde yürütülen EYTEPE yüksek lisans programının e-öğrenme açısından değerlendirilmesi ve ekonomik analizi

  Anadolu University, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Eğitim Yönetimi Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi (Yl) (Tezli)