Asst. Prof. EMEL GÜLER


EĞİTİM FAKÜLTESİ, EĞİTİM FAKÜLTESİ

EĞİTİM FAKÜLTESİ


Research Areas: Open and Distance Learning, Science, Technology and Society, Education


Names in Publications: Emel Göksal

Metrics

Publication

31

Citation (WoS)

111

H-Index (WoS)

2

Citation (Scopus)

157

H-Index (Scopus)

1

Project

5

Thesis Advisory

1

Open Access

3
UN Sustainable Development Goals

Biography

Emel GÜLER, lisans eğitimini Anadolu Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği bölümünde (2004) tamamladıktan sonra, yüksek lisans ve doktora eğitimini Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Uzaktan Eğitim Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. 2005-2011 yılları arasında Millî Eğitim Bakanlığında bilişim teknolojileri öğretmeni olarak çalışan Güler, 2011 yılından itibaren Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi, Öğrenme Teknolojileri Ar-Ge (ÖTAG) Biriminde görev yapmaktadır. 2018 yılından itibaren ÖTAG yönetici yardımcılığı görevini yürüten Emel Güler'in çalışma alanları arasında, açık ve uzaktan öğrenme ortamlarında içerik ve tasarım, açık ve uzaktan esnek öğrenmede stratejik karar verme, açık ve uzaktan öğrenme teknolojileri, destek hizmetleri ve dijital yayıncılık gibi konular yer almaktadır.

Education Information

2013 - 2020

2013 - 2020

Doctorate

Anadolu University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Uzaktan Eğitim (Dr), Turkey

2004 - 2008

2004 - 2008

Postgraduate

Anadolu University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Uzaktan Eğitim (Yl) (Tezli), Turkey

2000 - 2004

2000 - 2004

Undergraduate

Anadolu University, EĞİTİM FAKÜLTESİ, BİLGİSAYAR VE ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ EĞİTİMİ BÖLÜMÜ, Turkey

Dissertations

2020

2020

Doctorate

AÇIK VE UZAKTAN ESNEK ÖĞRENME ORTAMLARINDA YAPAY ZEKA TEKNİĞİYLE STRATEJİ KARAR MODELİNİN OLUŞTURULMASI

Anadolu University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Uzaktan Eğitim (Dr)

2008

2008

Postgraduate

Çevrimiçi öğrenenlerin sözsüz iletişim unsurlarını kullanma sıklıkları ve topluluk olma duyguları arasındaki etkileşim

Anadolu University, SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ, Uzaktan Eğitim (Yl) (Tezli)

Research Areas

Open and Distance Learning

Science, Technology and Society

Education

Academic Titles / Tasks

2011 - Continues

2011 - Continues

Lecturer PhD

Anadolu University, AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ, UZAKTAN ÖĞRETİM BÖLÜMÜ

Managerial Experience

2020 - Continues

2020 - Continues

Book Writing, Printing and Distribution Coordinator

Anadolu University, AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ, AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ DEKANLIK

2018 - Continues

2018 - Continues

Learning Technologies R&D Unit (Assistant Manager)

Anadolu University, AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ, AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ DEKANLIK

Courses

Postgraduate

Postgraduate

Etkileşimli Öğrenme Kaynakları Tasarımı Sustainable Development

Postgraduate

Postgraduate

Etkileşimli Öğrenme Kaynakları Tasarımı Sustainable Development

Undergraduate

Undergraduate

Açık ve Uzaktan Öğrenme

Associate Degree

Associate Degree

Web Yayıncılığı Araçları

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

2023

2023

Uzaktan Eğitim Merkezlerinin Web Sayfalarının Çeşitli Etik Unsurlar Bağlamında İncelenmesi

ŞEN ERSOY N., GÜLER E.

International Conference on Educational Technology and Online Learning, Balıkesir, Turkey, 20 June 2023

2022

2022

Use of Digital Books as Learning Materials: The Case of Anadolu University Open Education System

Erdoğdu E., Güler E., Uçar M.

International Open and Distance Learning Conference, Eskişehir, Turkey, 28 - 30 September 2022, pp.775 Sustainable Development

2022

2022

Öğrenenlerin Çevrimiçi Öğrenme Ortamlarına İlişkin Memnuniyeti: Açıköğretim Sistemi Anadolum Ekampüs Platformu Örneği

Öztürk Ö., Erorta Ö., Güler E., Uğurhan Y. Z. C.

5th International Open & Distance Learning Conference- IODL 2022, Eskişehir, Turkey, 28 - 30 September 2022, pp.1230-1231 Creative Commons License Sustainable Development

2022

2022

Açıköğretim Sistemi’nde Öğrenenlerin Canlı Derslere İlişkin Görüşleri

Öztürk Ö., Erorta Ö., Güler E., Uğurhan Y. Z. C.

5th International Open & Distance Learning Conference- IODL 2022, Eskişehir, Turkey, 28 - 30 September 2022, pp.875-888 Creative Commons License

2022

2022

Covıd-19 Pandemisi Sürecinde Gerçekleştirilen Eğitim Araştırmalarındaki Eğilimler

ŞEN ERSOY N., GÜLER E.

International Conference on Educational Technology and Online Learning, Balıkesir, Turkey, 23 - 26 June 2022, pp.213

2020

2020

Determining Open and Flexible Distance Learning Strategies with Artificial Intelligence within The Scope of Gig Economy

KARATOP B., GÜLER E.

Lectures in a 03 Weeks Faculty Development Programme on Adopting to Online Teaching and Learning, India, 06 December 2020

2019

2019

Açık ve Uzaktan Öğrenmede Öğrenen Destek Hizmetleri: eKampüs Sistemi

GÜLER E., KARADENİZ A.

INTERNATIONAL OPEN DISTANCE LEARNING CONFERENCE 2019, Eskişehir, Turkey, 14 - 16 November 2019, pp.409-414

2019

2019

Açık ve Uzaktan Esnek Öğrenme Ortamları İçin Bir Stratejik Karar Modelinin Geliştirilmesi

GÜLER E., KARATOP B., KURUBACAK G.

International Conference on Quality in Higher Education, 26 - 27 December 2019

2016

2016

Audio Book Project in Open and Distance Learning System Anadolu University Case

GÜLER C., GÜLER E., SÖNMEZ H.

International Conference on Education and New Learning Technologies, Barcelona, Spain, 4 - 06 July 2016

2015

2015

AKILLI EKRANLARDA MOBİL SAĞLIK UYGULAMALARI

GÜLER E., EBY G.

ICONTE 6th International Congress on New Trends in Education, Antalya, Turkey, 24 - 26 October 2015, pp.59

2015

2015

Dijital Sağlık Eğitiminde Kitlesel Açık Çevrimiçi Dersler

GÜLER E.

Sağlık İletişimi Sempozyumu, Eskişehir, Turkey, 5 - 06 November 2015

2015

2015

DESIGN CRITERIA FOR INTERACTIVE E-BOOKS AND INTERACTIVE CONTENT BASED TEACHING APPS FOR LEARNERS WITH AUTISM SPECTRUM DISORDER

BOZKURT A., SANİ BOZKURT S., ÇALIŞKAN H., GÜLER E., DİNÇER G. D., Sezgin S.

8th International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI), Sevilla, Spain, 16 - 20 November 2015, pp.3214-3221 Sustainable Development identifier

2012

2012

COMPARISON OF THE TOOLS FOR INTERACTIVE E-BOOK CONTENT DEVELOPMENT

GÜLER E., GÜLER C., GÜMÜŞ S.

4th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN), Barcelona, Spain, 2 - 04 July 2012, pp.1191-1195 Sustainable Development identifier

2012

2012

CONTENT PRODUCTION FOR E-LEARNING ENVIRONMENTS WITH HTML5

GÜLER C., GÜMÜŞ S., GÜLER E.

4th International Conference on Education and New Learning Technologies (EDULEARN), Barcelona, Spain, 2 - 04 July 2012, pp.1515-1518 identifier

Books & Book Chapters

2022

2022

Web Arayüz Programlama

KAYHAN H.

Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, 2022

2022

2022

Kişiselleştirilebilir Öğrenme Ortamları

GÜLER E., ŞEN ERSOY N.

in: Açık ve Uzaktan Öğrenmenin Dijital Dönüşüm Boyutu, Yüzer Volkan Tevfik, Kesim Mehmet, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.381-397, 2022

2021

2021

Yeni Normal Düzende Teknolojik Aile

GÜLER E.

in: Toplumsal Yaşamda Aile, Kurubacak Gülsün, Uğur Serap, Editor, Anadolu Üniversitesi, Eskişehir, pp.198-231, 2021

2021

2021

Açık ve Uzaktan Esnek Öğrenme Ortamlarında Yapay Zeka

KARATOP B., GÜLER E.

in: Eğitimde Zeki ve Esnek Teknolojiler, Köse, Utku, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.57-67, 2021

2020

2020

İNSAN BİLGİSAYAR ETKİLEŞİMİNDE STRATEJİK KAVRAMLARIN AÇIK VE UZAKTAN ÖĞRENME BAĞLAMINDA YAPILANDIRILMASI

KARATOP B., GÜLER E.

in: İnsan Bilgisayar Etkileşimi: Araştırmalar ve Uygulamalar, Sevinç Gülseçen, Kerem Rızvanoğlu, Nilgün Tosun, Emre Akadal, Editor, Istanbul University Press, İstanbul, pp.223-234, 2020

2019

2019

Using Artificial Intelligence in Massive Open Online Courses: A Conceptual View to Wise MOOCs

GÜLER E., KARATOP B.

in: Handbook of Research on Learning in the Age of Transhumanism, Serap Uğur, Gülsün Kurıbacak, Editor, IGI Global, Hershey, pp.116-133, 2019

2017

2017

İş Yaşamında Açık ve Uzaktan Öğrenmenin Rolü

GÜLER E.

in: Açık ve Uzaktan Öğrenmede Bireysel Farklılıklar, Prof. Dr. T. Volkan YÜZER, Editor, Anadolu Üniversitesi, pp.187-204, 2017

Supported Projects

Scientific Refereeing

July 2023

July 2023

TURKISH ONLINE JOURNAL OF DISTANCE EDUCATION

Other Indexed Journal

July 2021

July 2021

Açıköğretim Uygulamaları ve Araştırmaları Dergisi

National Scientific Refreed Journal

July 2021

July 2021

İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi

Other Indexed Journal

Tasks In Event OrganizationsCongress and Symposium Activities

05 February 2014 - 07 February 2014

05 February 2014 - 07 February 2014

Akademik Bilişim

Panelists

Mersin-Turkey

Citations

Total Citations (WOS): 111

h-index (WOS): 2