Education Information

Education Information

  • 2024 - Continues Doctorate

    Anadolu University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Turkey

  • 2020 - 2023 Postgraduate

    Anadolu University, Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Yönetim ve Organizasyon, Turkey

  • 2009 - 2012 Undergraduate

    Eskisehir Osmangazi University, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, İşletme Bölümü, Turkey

Dissertations