Education Information

Education Information

 • 1988 - 1995 Doctorate

  Hacettepe University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 1984 - 1988 Postgraduate

  Anadolu University, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Eğitim Yönetimi Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi (Yl) (Tezli) (İö), Turkey

 • 1977 - 1988 Undergraduate

  Istanbul University, Edebiyat Fakültesi, Fransızca Öğretmenliği Bölümü, Turkey

Dissertations

 • 1995 Doctorate

  Orta öğretim kurumlarında görevli aday öğretmenlerin yetiştirilmesinde klinik denetim yaklaşımı

  Hacettepe University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

 • 1986 Postgraduate

  Farklı ortaöğretim programlarından gelen öğrencilerin yükseköğretimdeki başarılarının incelenmesi

  Anadolu University, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Eğitim Yönetimi Teftişi, Planlaması Ve Ekonomisi (Yl) (Tezli) (İö)

Foreign Languages

 • C1 Advanced French

 • B2 Upper Intermediate English