Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

SİYASETTE ALAN İÇİ EĞİTİM EKSİKLİĞİ İLE İLİŞKİLİ FIRSAT EŞİTSİZLİĞİ

14. ULUSLARARASI EĞİTİM YÖNETİMİ KONGRESİ, İzmir, Turkey, 2 - 04 May 2019, pp.318-319

Öğretmen Kimliğinin İncelenmesi: Nitel Bir Araştırma

14. Uluslararası Eğitim Yönetimi Kongresi, İzmir, Turkey, 02 May 2019

ACADEMİC OPTIMISM SCALE: VALIDATION STUDY 

2. Uluslarası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu ve Sergisi, 3 - 07 May 2017

Individual innovativeness of preservice teachers

41st ATEE Annual Conference, Eindhoven, Netherlands, 22 September 2016

Opinions of Teachers on Innovativeness and Innovative Generations

41st ATEE Annual Conference, Eindhoven, Netherlands, 22 - 24 August 2016

Opinions of Teacher Candidates Related to the Universal Declaration of the Rights of the Child

Association for Teacher Education in Europe 38th Annual Conference, Halden, Norway, 22 - 25 August 2013

Physical Layout of Virtual Classroom Management

Ireland International Conference on Education, Dublin, Ireland, 15 - 17 April 2013, pp.178-183

Competences of Supervisors Related to Using Educational Technologies

Asian Conference on the Social Sciences (ACSS), Hong Kong, PEOPLES R CHINA, 24 - 25 December 2013, vol.3, pp.115-122 identifier

Training of Educational Leaders: Some Experiences From a European Project

21st Annual Conference Enirdelm 2012- Educational Leaders as Change Agents: Meeting an Uncertain Future, Antalya, Turkey, 27 - 29 September 2012

Opinions of Educational Supervisors on Continous Professional Development

36th Annual Conference of Association for Teacher Education in Europe, Riga, Latvia, 24 - 28 August 2011

The Characteristics of Successful Principals: Three Cases from Turkey

III. Atee Winter Conference: Multi-dimensional Aspects of Leadership for Learning, Bled, Lithuania, 25 - 27 February 2011, pp.11-12

İlköğretim Müfettişlerinin Eğitim Gereksinimlerinin Belirlenmesi

Uluslararası Katılımlı Ulusal Eğitim Denetimi Sempozyumu, Kütahya, Turkey, 23 - 25 June 2010

Müfettişlerin Teknoloji ve Bilgisayar Okuryazarlığı

Uluslararası Katılımlı Ulusal Eğitim Denetimi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 22 - 24 June 2009, pp.200-210

Professional Preparedness of Teacher Candidates For Teaching Profession: Anadolu University Education Faculty Sample

8th International JTEFS/BBCC Conference Sustainable Development. Culture. Education, Paris, France, 17 - 19 May 2010

Succesful Pincipal Leadership Turkish Case Studies

The Commonwealth Council for Educational Administration and Management Conference 2008, Durban, South Africa, 8 - 12 October 2008

Suçla Mücadelede Aile Eğitimin Rolü ve Önemi

Suçla Mücadele Açısından Aile Eğitimi ve Denetimli Serbestlik, Turkey, 1 - 04 June 2008

New Concept of E-Learning Managemement in Education

New Learning 2.0 ? Emerging Digital Territories Developing Continuities- New Divides. EDEN Annual Conference 2007, NAPOLİ, Italy, 13 - 16 June 2007, pp.1-5

Anadolu Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Öğrencilerinin Öğrenim Gördükleri Kuruma Yönelik Özdeğerlendirmeleri

Ulusal Teknik Eğitim, Mühendislik ve Eğitim Bilimleri Genç Araştırmacılar Sempozyumu, Kocaeli, Turkey, 20 - 22 June 2007, vol.2, pp.1045-1048

The Women Educotion Studies for Sustainable Education

SECOND ANNUAL YÖK-SUNY COLLABORATIONSYMPOSIUMSCIENTIFIC COLLABORATIONFOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT, Adana, Turkey, 23 - 25 May 2007, pp.23-24

Organization and Management of Virtual Universities

2nd International Open and Distance Learning (IODL) Symposium. Lifelong Open & Flexible Learning in The Globalized World., Eskişehir, Turkey, 13 - 15 September 2006, pp.709-721

The collaboration between education faculty and schools in Turkey

31st Annual ATEE conference, Ljubljana, Slovenia, 21 - 25 October 2006

Lecturers Opinions About The Encouragement To The Teacher Candidats to Participating Into The Classroom Management

The Fourth International Journal of Teacher Education and Training Conference, Helsinki, Finland, 31 May - 03 June 2006

Okul Yönetimiyle İlgili Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

II. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 26 - 28 September 2005

Anadolu Üniversitesinde Görev Yapan Eğitim Yöneticilerinin Zaman Yönetimi Konusundaki Görüşleri

14. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Pamukkale, Turkey, 28 - 30 September 2005, vol.1, pp.166-172

Okul Yönetimi ile iligili Lisansüstü Tezlerin incelenmesi

2. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 26 - 27 September 2005

Okul Yönetimi ile ilgili Lisansüstü Tezlerin İncelenmesi

II. Lisansüstü Eğitim Sempozyumu, İstanbul, Turkey, 26 - 28 September 2005

Okul Yöneticisi Yeterliklerine dayalı Eğitim programı önerisi

21. Yüzyıl Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Sempozyumu, Ankara, Turkey, 16 - 17 May 2002, pp.145-161

TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ’NDE EĞİTİMİN DENETİMİ

21. YUZYILIN EŞiĞiNDE TURK EĞiTiM SiSTEMİ, Ankara, Turkey, 25 - 27 November 1999, pp.239-251

Öğretmenlerin "Çoklu Değerlendirme Modeli"ne İlişkin Görüşleri

Öğretmen Eğitiminde Çağdaş Yaklaşımlar Sempozyumu, İzmir, Turkey, 18 - 20 March 1999

Books & Book Chapters

School Improvement Studies at Education Faculty of Anadolu University

in: Between Holistic Education and Teacher Training. 3rd International Journal of Teacher Education adn Training Conference Book, CEYLAN MÜYESSER LINDAU BANK DETLEV, Editor, Vechtaer Verlag Für Studium, Wissenschaft und Forschung, VECHTA, pp.76-121, 2006

School Improvement Studies of Educational Faculty of Anadolu University

in: Between Holistic Education and Teacher Education, , Editor, VVSWF, Vechta, pp.76-121, 2006

Metrics

Publication

69

Citation (WoS)

25

H-Index (WoS)

3

Citation (Scopus)

29

H-Index (Scopus)

3

Citation (Scholar)

77

H-Index (Scholar)

4

Citiation (TrDizin)

21

H-Index (TrDizin)

2

Project

10

Thesis Advisory

1
UN Sustainable Development Goals