Scientific & Professional Activities

Scientific Refereeing

  • April 2023 Akademik Dil ve Edebiyat Dergisi

    National Scientific Refreed Journal

  • April 2022 Disiplinler Arası Dil Araştırmaları Dergisi

    Other Indexed Journal

  • April 2021 asya Studies

    Other Indexed Journal

Tasks In Event Organizations