Education Information

Education Information

 • 2014 - 2020 Doctorate

  Anadolu University, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık (Dr), Turkey

 • 2010 - 2013 Postgraduate

  Mersin University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 2005 - 2010 Undergraduate

  Ankara University, Eğitim Bilimleri Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Turkey

 • 2008 - 2009 Undergraduate

  Kazimierz Wielki University, Poland

Dissertations

 • 2020 Doctorate

  Üniversite öğrencilerinde bağlanma ve sosyal bağlılık arasındaki ilişkide yetersizlik duygusu ve mükemmeliyetçiliğin aracı rolü

  Anadolu University, EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ, Rehberlik Ve Psikolojik Danışmanlık (Dr)

 • 2013 Postgraduate

  Cinsiyete göre üniversite öğrencilerinde utangaçlık: Benlik saygısı, ilişki başlatma, kendini açma, etki bırakma, duygusal destek ve çatışma yönetimi değişkenlerinin rolü

  Mersin University, Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü

Foreign Languages

 • C1 Advanced English