Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sermaye Ortaklıklarında Şirket Alacaklıları Sermaye Koyma Borcunu Yerine Getirmeyen Ortağa Başvurabilir Mi?

Uluslararası Akdeniz Hukuk Kongresi 2022, Antalya, Turkey, 4 - 06 July 2022, pp.849-850

Anonim Ortaklıkta Ticari İşletme – Şube Ayrımı ve Bunların Tescilinde Karşılaşılacak Sorunlar

Ticaret Sicili ve Şirketler Hukukuna Etkileri Sempozyumu, İzmir, Turkey, 17 June 2022

Anonim Ortaklıkta Sermaye Koyma Borcunun Sermayenin Korunması İlkesi Çerçevesinde Değerlendirilmesi

3. Uluslararası Ege Sempozyumları, Sosyal Bilimler Sempozyumu, İzmir, Turkey, 12 - 13 March 2021, pp.47-48

Kovid 19 (Koronavirüs) Nedeniyle İşyeri Kira Sözleşmelerinin Yeni Koşullara Uyarlanması

Pandeminin Ticaret ve Ceza Hukukuna Etkileri ve Çözüm Önerileri, İzmir, Turkey, 23 October 2020, vol.2, pp.20-27

Books & Book Chapters