Education Information

Education Information

  • 2008 - 2010 Postgraduate

    Hacettepe University, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü, Turkey

Dissertations

  • 2010 Postgraduate

    Âsım Arif-Zâde Divançesi (inceleme-metin-dizin-sözlük)

    Hacettepe University, Edebiyat Fakültesi, Türk Dili Ve Edebiyatı Bölümü