Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Otonom Silah Sistemleri: Otonomi Önyargısı

Uluslararası Hukukun Güncel Sorunları Konferansı, Turkey, 23 September 2021, pp.33-36

Deniz Alanlarının Sınırlandırılması Uyuşmazlıklarında Joint Development Agreement Kavramı ve Etkileri

Uluslararası Hukukta Güncel Sorunlar Kongresi, MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi, İstanbul, Turkey, 21 - 22 February 2019, pp.151-162

Otonom Silah Sistemleri ile İlgili Olarak Güncel Devlet Pratiklerinin İncelenmesi

Mülkiye Uluslararası İlişkiler Kongresi, Ankara, Turkey, 15 - 16 October 2018

Global İdare Hukuku

Hukukun Geleceğine Genç Bakış Sempozyumu, Malatya, Turkey, 24 October 2015

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları Işığında Hakimin Tarafsızlığı

Ankara Barosu Uluslararası Hukuk Kurultayı, 10 - 14 January 2012, pp.75-81

Human Rights Treaties and Turkish Law System

2010 Annual Meeting of the Law and Society Association, 28 May - 01 June 2010

Books & Book Chapters

Eleştirel Uluslararası Hukuk Çalışmaları: Yeni Bir Çığır

in: Uluslararası Hukuk ve Uluslararası İlişkiler: Disiplinlerarası Yaklaşımlar, Cansu ATILGAN PAZVANTOĞLU, Editor, Yetkin Basım Yayım ve Dağıtım, Ankara, pp.77-96, 2023

İNSANCIL HUKUK KURALLARI AÇISINDAN RUSYA-UKRAYNA SAVAŞI

in: Stepler, Dinyeper ve Barut: Rusya - Ukrayna Savaşı'nın Uluslararası Hukuk Veçhesi, Adem Özer, Fatma Taşdemir, Editor, Adalet Yayıncılık, pp.279-312, 2023

ROMA HUKUKUNDA SAVAŞ VE IUS FETIALE

in: Ulusal ve Uluslararası Boyutlarıyla Sınırlar, ÇAMYAMAÇ ANIL, Editor, Adalet Yayıncılık, Ankara, pp.31-49, 2023

Regional Protection of Human Rights: African and American Mechanisms

in: Human Rights, Tepe Harun, Şahyar Akdemir Duru, Editor, Anadolu Üniversitesi, pp.140-167, 2020

Uluslararası Düzenin Pandemi ile İmtihanı: Siyaset ve Hukuk Üzerine Düşünceler

in: Covid-19 Salgınının Hukuki Boyutu, Özekes, Muhammet, Editor, Oniki Levha Yayıncılık, pp.1023-1032, 2020

Duygu

in: Hukukun Temel Kavramları 1, Özer Sarıtaş, Editor, Açıköğretim Fakültesi Yayınları, Eskişehir, pp.160-187, 2017

Uluslararası Hukukta Amirin Emri

On İki Levha Yayıncılık A.Ş., İstanbul, 2015

Darfur: Deri Renginin Yarattığı Trajedi

in: 20 Yüzyılda Soykırım ve Etnik Temizlik, Cenap Çakmak, Fadime Gözde Çolak, Gökhan Güneysu, Editor, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, İstanbul, pp.217-234, 2014

Metrics

Publication

49

Citation (WoS)

2

H-Index (WoS)

1

Citation (Scopus)

4

H-Index (Scopus)

1

Citiation (TrDizin)

21

H-Index (TrDizin)

2

Project

1

Thesis Advisory

4

Open Access

5
UN Sustainable Development Goals